Laboratorium analityczne

W dziale tym umieściliśmy wyposażenie niezbędne w każdym laboratorium chemicznym.
Znajdują się tu spektrofotometry UV-VIS, spektrometry absorpcji atomowej, analizatory OWO (TOC) oraz analizatory elementarne. Dodatkowo znajdziecie tu Państwo urządzenia do badania właściości powierzchniowych cieczy, czy stabilności układów dyspersyjnych.